Veckomeddelande v 4

Klass 3

Allmän information:


Gällande Covid-19 så gäller som vanligt handhygien och social distans. Låt barnen gå in själva samt vänta ute när ni hämtar. Ni kan ringa och be oss skicka ut barnen. Vi förstår att det kan finnas tillfällen då ni behöver följa in, exempelvis om barnet är ledsen eller oroligt.
På grund av denna epidemi måste vi minimera antalet besök till skolan, men ni kan alltid nå oss via telefon och mail.
Eleverna (samt personal) på skolan ska fortfarande vara hemma vid minsta misstanke på infektion samt även om det finns konstaterad Covid-19 i familjen enligt nytt beslut 201201 från folkhälsomyndigheten. Var hemma minst 48 timmar efter tillfriskande. Vi skickar hem barnen om de klagar på symtom och vi hoppas att ni förstår varför! Följ Folkhälsomyndighetens och 1177´s råd.

Ring 31440 eller maila friskola@tolvmans.se vid sjukfrånvaro, schemaändringar mm. Den mailen ser all personal!
KOM IHÅG VECKA 4
INFORMATION
Måndag Idrott utomhus
Tisdag
Onsdag Läxhjälp efter skolan för den som vill.
Torsdag Slöjd på Bergsviksskolan
Fredag Lämna in läxa.
Veckobrev:
I veckan har vi börjar arbeta med bråk. Uppskattat och roligt. De har arbetat fokuserat med en positiv inställning! Vi fortsätter varva arbete i matteboken med bingel och praktiska moment.

I har påbörjat ett känsloprojekt tillsammans med tvåorna. Vi utgår från filmen "Insidan Ut". I veckan har vi pratat om våra grundkänslor och hur det kan kännas när man känner de olika känslorna. Vi kommer arbeta vidare med hur man kan hantera de olika känslorna och vad de har för funktion.

I veckan har de enskilt eller tillsammans med en klasskompis fått göra en egen "Grej Of The Day". Till veckan börjar vi med de första presentationerna. Spännande!
Läxa:
Matteläxa. I veckar arbetar vi med bråk.
Fritidsinformation:
Aktivitetstisdag: Vi tittar på film. Ett av flera önskemål under fritidsmötet.
Stäng