Elevhälsa

Vår skolsköterska heter Jessica Jonsson.

Telefon till Jessica: 0911-697424 070-3030561

Skolläkare finns. Tid bokas via skolsköterska.

Mottagningsschema elevhälsan 2021-2022 finns under dokument.

Stäng