Veckomeddelande v 39

Klass 1

Allmän information:
Trivselgruppen vid Tolvmans friskola består av Julia Wester, Rebecca Häggbom, Ellen Pudas och Dina Vestlund.
100 kronor per familj som går till barnens höstfest, någon liten gåva till jul samt till gåva till pedagogerna på examen!
Swischa 100 kronor till 073-6832408 Rebecca senast den 15/10.

Bra att ha med extra kläder, det finns en back ovanför ert barns hylla.
Frånvaro och sjukanmälan sker via tempus.
Vid planerad ledighet ska ledighetssansökan fyllas i, lämnas till personal och efter beviljad ledighet fyllas i ledig på Tempus.
Meddelande kring annat som kan vara svårt att svara på via tempus, skickas via mail, friskola@tolvmans.se eller till den pedagog det berör.

0911-31440 telefon till skolan
KOM IHÅG VECKA 39
INFORMATION
Måndag
Tisdag Idrott tillsammans med förskoleklassen.
Onsdag Läxhjälp för de som behöver direkt efter skolan.
Torsdag Läxan lämnas in och ny läxa delas ut.
Fredag
Veckobrev:
I veckan har vi jobbat med de geometriska formerna på matematiken. VI har räknat antal hörn och sidor samt sökt efter formerna utomhus i par.
På svenskan har vi övat på läsläxan samt även skrivit ord och meningar till bokstaven S.
Under veckan har vi haft mycket EQ och värdegrundsarbete både i grupp och i helklass, vi har bland annat sett ett avsnitt från serien " Vara vänner" och diskuterat hur man kunnat agera i olika situationer.
På idrotten lekte vi lekar som barnen önskat sedan tidigare. Torsdagen och fredagen upplevde vi en klar förbättring när det kommer till arbetsro/lyssna vid genomgångar. Underbart- ge beröm till era barn! :)
Nu är klassens Instagramkonto igång- varmt välkommen att följa kontot ifall du är vårdnadshavare/förälder!

Läxa:
Läsläxa kapitel 2 samt tillhörande läsförståelse och skrivuppgifter till.
Tänk på att det kan vara bättre att öva på några av meningarna ordentligt än att läsa/ljuda/gissa på alla meningar.
Börjar de minnas texten utantill kan man utmana genom att peka på orden så de enbart läser de orden och läsa texten baklänges.
Fritidsinformation:
Fritidsinformation:
Aktivitetstorsdag: Tipsrunda. Barnen får i små grupper gå en tipspromenad. Här gäller det att lyssna på varandra och enas om ett svar. En bra sätt
att öva samarbete. Ett dansstopp försöker vi också hinna med.Stäng