Veckomeddelande v 5

Klass 1

Allmän information:
Frånvaro och sjukanmälan sker via tempus. Vid planerad ledighet ska ledighetssansökan fyllas i som vanligt och lämnas till personal.
Eftersom vi bara har ett administrativt program för närvaro så fylls skoltiderna i även om man är ledig från fritids. Skriv gärna om ert barn ska gå hem själv så att det inte blir några funderingar.
Meddelande kring läxor och annat som kan vara svårt att svara på via tempus, skickas via mail, friskola@tolvmans.se eller till den pedagog det berör.

Vecka 9 och framåt så satsar vi på längdskidor. Vi hoppas att treorna kan åka slalom under denna tid.
KOM IHÅG VECKA 5
INFORMATION
Måndag
Tisdag Skridskor på Heden. Medtag hjälm och skridskor. Ha gärna utrustningen i väska eller tygpåse. Utrustningen åker bil, barnen promenerar dit ca 08:30.
Onsdag Läxhjälp efter skolan för de som vill/behöver.
Torsdag Läxan lämnas in.
Fredag Ny läxa skickas hem.
Veckobrev:
I veckan har vi tvingats frångå många av våra vanliga rutiner eftersom vi har haft väldigt många elever och personal borta.

På matematiken har fokus legat på tiotal och ental, men vi har arbetat med längd och då främst centimeter. Under veckan har vi på svenskan fortsatt öva på avkodning och läsförståelse. Eftersom vi har Vandrande pinnar på skolan så fick "Veckan grej" handla om just Vandrande pinnar. Eleverna gjorde ett riktigt bra jobb när de skrev sina faktatexter.

Vi önskar er en fin och förhoppningsvis smittfri helg!
Läxa:
Läsläxa kapitel 10, läxboken som hör till kapitel 10 samt även ett matteblad. Tänk att dela upp läxan på flera dagar för att orka och få ut så mycket kunskaper som möjligt!

OBS! Man kan gärna komma på läxhjälpen ifall man behöver hjälp med antingen läsläxan eller mattetalen. Dock kan man inte kan spara hela mattebladet till läxhjälpen för eleverna hinner inte klart bladet på den relativt korta stunden.
Fritidsinformation:
Aktivitetstisdag:
Aktivitetstisdagen blev annorlunda än vad vi hade tänkt, det blev film istället för lekar.
Vi skjuter på önskemålet om lekar, det blir denna vecka istället!!
Två stycken lekar utomhus.
Man får prova på båda lekarna.
Stäng