Veckomeddelande v 4

Klass 1

Allmän information:
Till er som kör bil upp till skolan; undvik i möjligaste mån att rikta strålkastarna mot grannarnas fönster.

Gällande Covid-19 så gäller som vanligt handhygien och social distans. Låt barnen gå in själva samt vänta ute när ni hämtar. Ni kan ringa och be oss skicka ut barnen. Vi förstår att det kan finnas tillfällen då ni behöver följa in, exempelvis om barnet är ledsen eller oroligt.
På grund av denna epidemi måste vi minimera antalet besök till skolan, men ni kan alltid nå oss via telefon och mail.
Eleverna (samt personal) på skolan ska fortfarande vara hemma vid minsta misstanke på infektion samt även om det finns konstaterad Covid-19 i familjen enligt nytt beslut 201201 från Folkhälsomyndigheten. Var hemma minst 48 timmar efter tillfriskande. Vi skickar hem barnen om de klagar på symtom och vi hoppas att ni förstår varför! Följ Folkhälsomyndighetens och 1177´s råd.

Ring 31440 eller maila friskola@tolvmans.se vid sjukfrånvaro, schemaändringar mm. Den mailen ser all personal!
KOM IHÅG VECKA 4
INFORMATION
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag Idrott utomhus.
Läxan lämnas in och ny skickas hem!
Fredag
Veckobrev:
Ännu en vecka passerade alldeles för snabbt med era guldkorn! Vi har under veckan arbetat med tiokamrater och stapeldiagram på matematiken. De fick i par göra en egen undersökning bland eleverna i förskoleklassen samt sin egen klass och sammanställa resultatet i ett stapeldiagram. De undersökte vilka djur/färger/dryck/godis samt idrottsaktivitet som var populärast.
På svenska har vi förutom att de börjat göra testerna i Legilexi även arbetat med att skriva meningar med punkt och stor bokstav på iPad. Det var ett jobb som genomfördes två och två. Vi har även övat på att avkodning/läsning genom parläsning/egen läsning samt läslistorna varje dag.
Hälsningar från Camilla och Linda.
Läxa:
Ny läxa skickas hem torsdag och lämnas tillbaka/förhörs torsdagen veckan därpå. Hör av er ifall det är något ni funderar över! :)
Fritidsinformation:
Aktivitetstisdag: Vi tittar på film. Ett av flera önskemål under fritidsmötet.
Stäng