TOLVMANS FRISKOLA

Skoldagen sträcker sig från 8:20 till 13:40. Onsdagar slutar Åk 3 14:40.
Varje dag inleds med en samling. Vi har tre längre arbetspass under dagen, mellan passen finns det två raster på 30 minuter.

Lunchen serveras 11:30 alla dagar.

Alla barn har musiksamlingar och åk 2 får även egna musikpass under läsåret . Fredagar är ibland hela skolan tillsammans. Vi gör ofta  gemensamma aktiviteter både ute och inne.

Vi prioriterar matematik och läs och skrivinlärning.

De flesta pedagoger har ansvarsbarn som de bland annat har utvecklingssamtal med. Vi dokumenterar arbetet så barnen själva kan se och ta del av sin egen utveckling. Barnen i åk 1-3 har skriftliga omdömen samt individuell utvecklingsplan.

Stäng