Veckomeddelande v 42

Klass 2

Allmän information:
Trivselgruppen informerar:
Vi samlar ihop 100 kronor per familj. Swisch till Rebecca Häggbom 073-6832408.
Märk swischet med ert/era barns namn och klass. Pengen går till höstfest, något kul kring jul och till examen.
Swischa senast den 25 oktober. Peng kan lämnas till personalen på skolan om det är problem med swisch.
Boka tisdagen, vecka 44 för höstfest, 18:00-19:30, festen är för alla barn som går på skolan och mer info kommer senare!
Här under finns en länk från folkhälsomyndigheten om vad som gäller för sjukdom efter 29/9

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/

Ring 31440 eller maila friskola@tolvmans.se vid sjukfrånvaro, schemaändringar mm. Den mailen ser all personal!
KOM IHÅG VECKA 42
INFORMATION
Måndag Innegympa i fotbollshallen! Ta med skor handduk och ombyte.
Tisdag
Onsdag Läxhjälp 13.45-14.15. Kom gärna!
Torsdag Läxan lämnas in.
Fredag Vi arbetar med barnkonventionen i faddergrupper.
Veckobrev:
I veckan har vi ritat egna spökhus och med inspiration av det skrev vi egna spöksagor som blev rysligt spännande.

På bildlektionen gjorde vi egna apor som nu pryder fönstren i klassrummet. Vi pratade vidare om hur man är en "apbra" kompis och hur man gör för att vara snäll mot andra.

Elevrådet informerade om ordningsreglerna på skolan och klassrådet kom med nya förslag som mest handlade om raster och att förbättra skolgården.

På matten jobbade vi med problemlösning och subtraktion tillsammans med 3:orna. Vi repeterade begreppen term, term, differens och såg att man kan använda strategin att "räkna upp" i subtraktionstal.

Veckans grej handlade den här veckan om dyslexi.

Hoppas ni får en trevlig helg!
Läxa:
Läsläxa. Läs kapitel 6 minst 4 gånger tillsammans med en vuxen. Svara sedan på frågorna i läxboken.
Fritidsinformation:
Tisdagsaktivitet:
De tre stationerna förra veckan var uppskattande och alla fick prova alla tre stationerna.
I veckan kommer vi att vara ute och balansera :)

Stäng