Veckomeddelande v 39

Klass 2

Allmän information:
Trivselgruppen vid Tolvmans friskola består av Julia Wester, Rebecca Häggbom, Ellen Pudas och Dina Vestlund.
100 kronor per familj som går till barnens höstfest, någon liten gåva till jul samt till gåva till pedagogerna på examen!
Swischa 100 kronor till 073-6832408 Rebecca senast den 15/10.

Bra att ha med extra kläder, det finns en back ovanför ert barns hylla.
Frånvaro och sjukanmälan sker via tempus.
Vid planerad ledighet ska ledighetssansökan fyllas i, lämnas till personal och efter beviljad ledighet fyllas i ledig på Tempus.
Meddelande kring annat som kan vara svårt att svara på via tempus, skickas via mail, friskola@tolvmans.se eller till den pedagog det berör.

0911-31440 telefon till skolan
KOM IHÅG VECKA 39
INFORMATION
Måndag Idrott utomhus tillsammans med treorna.
Tisdag Läxhjälp för den som vill efter mellis.
Onsdag
Torsdag Läxan lämnas in!
Fredag
Veckobrev:
I veckan har vi fått två mail från Paddington. Första mailet fick vi från Stockholm. Han hade åkt bil från Piteå till Luleå. Sen fick han flyga från Luleå till Stockholm. I det andra mailet hade han rest vidare med en annan familj till Alicante. Där var det 22 grader varmt! Vi sökte upp kartor och försökte ta reda på var han hade rest. Tillslut kom klassen fram till att han var i Spanien.

På svenskan skrev barnen en egen saga för hand, som vi ska spara i deras portfolio till utvecklingssamtalen.

Vi har arbetat med pengar och beräkningar av addition med tiotalsövergångar i matten (t.ex . 57+7). Vi övade på att använda tiokamraterna för att räkna upp till hela tiotal. Vi spelade mattespel i par där de övade på huvudräkning i subtraktion och addition.

På engelskan jobbar vi med "My family". De fick rita sin familj och öva på orden "mother, father, brother and sister". Därför får de ta hem sina teckningar och visa sina fina familjer den här veckan!

Veckans grej handlade om Queen Elizabeth.

Hoppas att ni får en trevlig helg!
Läxa:
Läs- och skrivläxa kapitel 3. Läs texten tills du är säker på den. Behöver du en större utmaning kan du läsa valfri bok. En liten matteläxa följer också hem.
Mamma mu följer hem med Leon som har i läxa att skriva dagbok om vad hon får göra hemma hos honom. Dagboken ska vara helt färdig på torsdag då han ska redovisa den för klassen!
Fritidsinformation:
Fritidsinformation:
Aktivitetstorsdag: Tipsrunda. Barnen får i små grupper gå en tipspromenad. Här gäller det att lyssna på varandra och enas om ett svar. En bra sätt
att öva samarbete. Ett dansstopp försöker vi också hinna med.
Stäng