Krishantering

Krisgruppen träder in vid större olyckor, dödsfall av barn, personal och föräldrar.

Tolvmans friskola har en krisgrupp som består av:

Kristina Lundberg Rektor 070-250 42 29

Jenny Aldrin Pers. rep. 070-650 34 87

Anna Olsson Präst Tallhedskyrkan 070-266 98 27

Jessica Jonsson Skolsköterska 0911-69 74 24

Styrelserepresentanter är också delaktiga i arbetet.

Stäng