Ekonomiska föreningen

Tolvmans friskola bedrivs i formen av ekonomisk förening som är en förening öppen för alla att bli medlem i. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen. Medlemsinsatsen är 100kr/andel i föreningen (max 10st/medlem). Medlemsinsatsen återbetalas vid eventuellt utträde ur föreningen.

På föreningens årsstämma väljs en styrelse som har till uppgift att svara för föreningens organisation, förvaltning och löpande skötsel.
Tolvmans ekonomiska förening utbetalar inga eventuella vinster till medlemmar eller styrelseledamöter utan alla medel går in i verksamheten för att komma barnen tillrätta.

Ordförande: Linus Gustafsson 070-212 79 77 linus.gustafsson@ncc.se
Sekreterare: Kajsa Pettersson 070-333 48 33 kajsa.t.pettersson@gmail.com

Fastighetsfrågor:
Stefan Tängman 070-378 43 23 stefantengman@msn.com
Joel Markstedt 070-683 30 76 joel.markstedt@hotmail.com

Föräldrakontakt:
Åke Falk 070-297 06 93 Akefalk78@hotmail.com
Elin Hollström (suppleant) 073-040 77 43 elin.hollstrom@gmail.com

Personal- och verksamhetsfrågor:
Daniel Engberg 076-189 06 00 skovalottom@gmail.com
Cecilia Lindström 070-886 88 86 cecilia.lindstrom@pitea.se

Ekonomiansvarig:
Nina Larsson Lidberg 070-9950396 nina@bdbfastigheter.se

Stäng