Ekonomiska föreningen

Tolvmans friskola bedrivs i formen av ekonomisk förening som är en förening öppen för alla att bli medlem i. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen. Medlemsinsatsen är 100kr/andel i föreningen (max 10st/medlem). Medlemsinsatsen återbetalas vid eventuellt utträde ur föreningen.
Se under dokument hur du blir medlem.

På föreningens årsstämma väljs en styrelse som har till uppgift att svara för föreningens organisation, förvaltning och löpande skötsel.
Tolvmans ekonomiska förening utbetalar inga eventuella vinster till medlemmar eller styrelseledamöter utan alla medel går in i verksamheten för att komma barnen tillrätta.

Ordförande: Simon Persson 073-2908975

Sekreterare: Amanda Elfving 070-255 67 24

Fastighetsfrågor:
Johan Berg 073-039 77 55

Föräldrakontakt:
Sofia Marklund 070-748 38 77 Johanna Lindbäck 073-8101604

Personal- och verksamhetsfrågor:
Sandra Åström 076-787 19 91 Maria Åhlund 070-6232411 Ludwig Sandberg 070-2644385

Ekonomiansvarig:
Agnes Nilsson 072–382 23 42

Stäng