Ekonomiska föreningen

Tolvmans friskola bedrivs i formen av ekonomisk förening som är en förening öppen för alla att bli medlem i. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen. Medlemsinsatsen är 100kr/andel i föreningen (max 10st/medlem). Medlemsinsatsen återbetalas vid eventuellt utträde ur föreningen.

På föreningens årsstämma väljs en styrelse som har till uppgift att svara för föreningens organisation, förvaltning och löpande skötsel.
Tolvmans ekonomiska förening utbetalar inga eventuella vinster till medlemmar eller styrelseledamöter utan alla medel går in i verksamheten för att komma barnen tillrätta.

Ordförande: Linus Gustafsson 070-212 79 77
Sekreterare: Kajsa Pettersson 070-333 48 33

Fastighetsfrågor:
Johan Berg 073-0397755

Föräldrakontakt:
Lina Wikström 076-1062409 Amanda Elfving 070-2556724

Personal- och verksamhetsfrågor:
Cecilia Lindström 070-8868886 8andra Åström 076-7871991 Emelie Bergvall 070-2481918

Ekonomiansvarig:
Nina Larsson Lidberg 070-9950396

Stäng