Organisation

Vid Tolvmans friskola går barn från förskoleklass till åk 3. Arbetslaget består av tre lärare, tre fritidspedagoger, två förskollärare och en ansvarig för kök/städ.

I hemrummet Lingonet huserar åk 2 och åk 3.
Förskoleklass och åk 1 kommer att samverka med idrott och musik mm.
Hemrummet för förskoleklassen heter Rönnbäret.
Hemrummet för åk 1 heter Hjortronet.
Före och efter skoldagen bedrivs fritidsverksamhet.

Stäng