Organisation

Vid Tolvmans friskola går barn från förskoleklass till åk 3. Arbetslaget består av tre lärare, tre fritidspedagoger, två förskollärare och en ansvarig för kök/städ.

Klassrummet för förskoleklassen heter Rönnbäret. Klassrummet för åk 1 heter Hjortronet.Klassrummet Lingonet huserar åk 2 och åk 3. Vi har också tillgång till Blåbäret samt grupprum.

Förskoleklass och åk 1 samverkar med idrott och musik mm. Åk 2 och Åk 3 samverkar med idrott, musik och andra ämnen. Fadderverksamhet med 3:or som är fadder för förskoleklassare samt faddergrupper, där hela skolan samverkar.

Före och efter skoldagen bedrivs fritidsverksamhet i alla lokaler.

Stäng